fbpx

Internkommunikasjon

Skal en organisasjon fungere optimalt, er god kommunikasjon en forutsetning. Det er gjennom gode samtaler med kollegaer vi skaper et godt arbeidsmiljø, effektivitet og økt lønnsomhet. Det å jobbe med utvikling og forbedring av kommunikasjonsklimaet, gir gode synergier både når det gjelder bedriftens vekst og utvikling.

De vanligste utfordringene

Det å kommunisere med andre er noen ganger en utfordring. Mennesker har forskjellig uttrykksmåter, og det kan oppstå misforståelser i budskapet vi sender ut og hvordan det blir mottatt. Finnes det slike utfordringer på en arbeidsplass kan dette føre til dårlig arbeidsmiljø.

I undersøkelse fra bemanningsbyrået Xtra personell kommer det frem at 21 prosent av norske arbeidstagere har levert sykmelding fra lege som følge av dårlig arbeidsmiljø.

Les artiklen hos Aftenposten

God internkommunikasjon skaper et bedre arbeidsmiljø

God internkommunikasjon skaper et bedre arbeidsmiljø.

Analyse

Oppover gjennomfører en analyse i forkant av treningen. Dette gjøres for å avdekke eventuelle kommunikasjons utfordringer, og for å avdekke områder hvor kommunikasjonen er god.

Deretter iverksettes tiltak for å bedre områder med utfordringer og styrke områder hvor kommunikasjonen er god.

 

  • Hvor mange kunder er fornøyd med kommunikasjonstrening fra Oppover 96% 96%

Vår løsning

Oppover benytter ulike verktøy for å kartlegge foretrukket kommunikasjonsadferd hos mennesker, og hvordan denne bedre kan utnyttes i samspill med andre.

Målet er å få en mer positiv innstilling og bedre forståelse for andres menneskers kommunikasjons atferd, og der av bedre samarbeidsklima. For å få til dette må vi kartlegge vår foretrukne uttrykksform og utnytte denne på best mulig måte.

Målet med treningen
Personlig utvikling:
Øk din selvinnsikt gjennom bevisstgjøring av dine talenter og sterke sider

Forstå andre bedre:
Øk dine kunnskaper om andres kommunikasjonsadferd og få en klarere og mer direkte kommunikasjon

Oppnå Synergi:
Sett positive fortegn ved forskjeller slik at ulikheter mellom mennesker kan utnyttes bedre og mer konstruktivt

Oppover benytter blant annet verktøyene MBTI og Psykologiske Grunnbehov

Besøksadresse

Oppover
Business Lillestrøm
Storgata 7
2000 Lillestrøm

Kontaktinformasjon
Telefon: +47 934 62 003
E-post: post@oppover.no

Besøksadresse
Business Lillestrøm
Storgata 7
2000 Lillestrøm

Postadresse
Oppover
Bjørn Skovli
Skillebekkstien 5
2020 Skedsmokorset