fbpx

Kundekommunikasjon

Det å kommunisere med sine kunder er noe av det viktigste en bedrift gjør. Det er i samtale med kunden bedriften skaper inntekter og vekst. Dialogen med kunden skaper grunnlaget for kunderelasjonen og hvordan denne gjennomføres er avgjørende for hvor god relasjonen blir.

De vanligste utfordringene

Med en gang kommunikasjonen mellom leverandør og kunde går over fra vanlig dialog til en selgende dialog, støter vi på en rekke utfordringer. Hvordan skal vi snakke med kundene våre for på en effektiv måte selge våre produkter og ivareta god kunderelasjoner?

 

God kundekommunikasjon gir mer fornøyde og lojale kunder

God kundekommunikasjon gir mer fornøyde og lojale kunder.

Analyse

Oppover gjennomfører en analyse før det eventuelt iverksettes tiltak. Dette for å avdekke hvor utfordringene i salgsprosessen ligger og hva selgerne kan bli bedre på. Analysen legger grunnlaget for oppsett av et kompetanseprogram.

  • Hvor mange kunder er fornøyd med salgstrening fra Oppover 99% 99%

Vår løsning

Vårt kompetanse programmet tar utgangspunkt i viktige salgs teknikker og praktisk bruk av disse. Vi går gjennom hele salgsprosessen fra A til Å, og deltagerne blir opplært i teknikker for å komme gjennom alle stegene i salgsprosessen på en god og effektiv måte. Det legges vekt på viktigheten av å selge og hvordan salg kan bli en naturlig del av jobben. Det brukes tid på å tilpasse teknikkene til den enkeltes hverdag og foretrukne kommunikasjons form.

En salgsprosess består av 7 ulike faser. Hver av fasene har ulike muligheter og utfordringer. Vi lære gode og praktiske teknikker for å gjennomføre alle 7 fasene på en slik måte at kunden letter velger å kjøpe av oss.

Elementer i salgsprosessen

 

Leads – hvor er kunden
Møtebooking – hvordan få kundemøter
Spørsmålstekinkk – hvordan avdekke og skape behov
Innsalg av argumenter – hvordan selge inn produktegenskaper
Innvendinger og kjøpsignaler – hvordan behandle og besvare
Forhandlingsteknikker – hvordan oppnå enighet og et godt resultat
Avslutningsteknikker – hvordan be om ordren

Besøksadresse

Oppover
Business Lillestrøm
Storgata 7
2000 Lillestrøm

Kontaktinformasjon
Telefon: +47 934 62 003
E-post: post@oppover.no

Besøksadresse
Business Lillestrøm
Storgata 7
2000 Lillestrøm

Postadresse
Oppover
Bjørn Skovli
Skillebekkstien 5
2020 Skedsmokorset