fbpx

9 regler for et lykkelig liv

Internkommunikasjon, Jobbe smartere, Kundekommunikasjon

Hvordan skape et lykkelig liv
I disse korona tider møter vi flere utfordringer enn det vi i normale fall ville ha gjort. Så hvordan skal vi skape et lykkelig liv i slike tider?

Frustrasjon over andre
Lykkelige mennesker har en tendens til å være mest opptatt av å passe sine egne saker, og ikke bry seg så mye med hvordan andre velger å leve sitt liv. Mens mange er opptatt av å mene noe om andre menneskers kjærlighetsliv, oppførsel, hvem som sa hva til hvem osv., er lykkelige mennesker mest opptatt av det de selv har kontroll over. Å ha fokus på sitt eget liv, og la andre leve sitt liv slik de ønsker å leve det, kan hjelpe deg til å bli mere lykkelig.

Tørr å leve det livet du ønsker
Det er en ting mennesker ofte angrer på, og det er at de ikke har hatt mot til å leve det livet de selv egentlig har ønsket. I stedet for å følge andres forventninger, følger lykkelige mennesker det som betyr noe for dem.

Det å takke
Lykkelige mennesker er flink til å takke for og sette pris på det de har. De bruker lite tid på å sammenligne seg med andre, eller å til stadighet ønske seg til et annet sted eller til et bedre liv. I stedet lever de i nuet og tenker gjennom tingene som er bra i deres liv, og uttrykke takknemmelighet over dette.

Tenke positivt
Det er mange som bruker mye energi på å tenke på alt det negative som kan skje. Hvis vi tenker tilbake er det veldig skjede at de tingen vi bekymre oss over faktisk skje. Det blir som regel med bekymringen. Forskning viser at hvis vi bekymrer oss før en krise inntreffe, er vi dårligere rustet til å løse krisen. Tvert imot tenker du klarere når du ikke er bekymret og er stresset.

De gode opplevelsene
Lykkelige mennesker velger å verdsette opplevelser fremfor materielle goder. Nye klær er flott, men det er vanskelig å få like mye glede ut av en genser som du kan få av en fantastisk opplevelse. Opplevelsen vil gi deg et minne som du kan snakke om og glede deg over i lang tid fremover.

Sosial støtte
En ting som viser seg å være en svært god lykkefaktor, er gode sosiale relasjoner. Det å ta i mot omsorg og sosial støtte, påvirker din glede. Istedenfor å fokusere på f.eks. penger og hele tiden jage etter karriereopprykk, gjør de lykkelige menneskene noe helt annet. De fokuserer på sine personlige relasjoner. Å sette mennesker foran penger er avgjørende for å leve et emosjonelt godt liv.

Flere ben å stå på
Mennesker som er lykkelige har en tendens til å verdsette flere aspekter av livet. De har en jobb de liker, hobbyer å drive med, gode venner, mm. Dette skaper en balanse i livet som gjør ar det blir lettere å takle utfordringer og problemer. Ved å vektlegge flere aspekter ved livet og skape en god balanse mellom disse, blir de ikke overveldet når ett område i livet sporer av. Det å ikke satse all sin livslyst og energi på ett kort, men å omfavne flere sider av livet, er en nøkkel til lykke.

Penger
Det å fokusere for mye på penger og velstand, fører sjelden til et lykkelig liv. Forskning viser at når vi har nok penger til å tilfredsstille de grunnleggende behovene våre, gir ikke mer penger oss mer lykke. Har vi fokus på penger vil vi hele tiden streve etter å skaffe mer, og blir aldri fornøyd med det vi har. Vi vil hele tiden jag etter mer, og dette jaget skaper mer engstelse enn lykke.

Det 9 punktet
Følg de andre 8 punktene og legg de inne som en del av hvordan du tenker.

Tenker du på disse 9 punktene, er det større mulighet for at du får et lykkeligere liv.

Kilder:
Denne bloggen tar utgangspunkt i MA Coach Kjell Christian sine betraktninger om hvordan skape et lykkelig liv og forskningen til Teddy Lim, Jeff Haden, Steve Kruz, Bronnie Ware.

0 kommentarer

Følg oss på Facebook!

De siste blogginnleggene

Slik takler du hersketeknikker på arbeidsplassen

Slik takler du hersketeknikker på arbeidsplassen

Det er mennesker som benytter seg av hersketeknikker for å oppnå egen vinning. Disse teknikkene kan oppleves som negative for de som blir utsatt for det, og kan gjøre stor skade. For å unngå å bli utsatt for hersketeknikker, er det lurt å lære seg å kjenne igjen de ulike teknikkene, slik at vi kan forsvare oss mot disse.

Det finnes mange ulike hersketeknikker, i denne artikkelen skal vi fokusere på 7 ulike teknikker.

Hvordan unngå energityver du møter på din vei?

Hvordan unngå energityver du møter på din vei?

Du kjenner energityver igjen gjennom deres negative kommentarer på alt du gjør. De elsker å kritisere og kan ta fra oss både glede og energi. De stjeler din energi uten å gi deg noe tilbake.

Hvordan skal vi takle denne type personer?

Seks prinsipper for å drive påvirkning

Seks prinsipper for å drive påvirkning

Robert Cialdini, professor i psykologi og markedsføring ved Arizona State University, omtalte sine seks “Weapons of Influence” i boken «Influence: The Psychology of Persuasion.»

Be om gratis analyse

Er du ikke helt sikker på om dere har behov for tjenester fra Oppover nå, be om en gratis analyse for å kartlegge dagens situasjon og få tips og råd som kan føre til økt lønnsomhet.

Besøksadresse

Oppover
Business Lillestrøm
Storgata 7
2000 Lillestrøm

Kontaktinformasjon
Telefon: +47 934 62 003
E-post: post@oppover.no

Besøksadresse
Business Lillestrøm
Storgata 7
2000 Lillestrøm

Postadresse
Oppover
Bjørn Skovli
Skillebekkstien 5
2020 Skedsmokorset