fbpx

Hvordan gjennomføre et kundemøte?

Jobbe smartere, Kundekommunikasjon

Mange er flinke til å forberede kundemøter de skal på. De lager sine presentasjoner og bruker mye tid på hva de skal si og hvordan presenterer seg selv, bedriften og deres produkter. Nå kundemøtet starter og den innledende høflighetssamtalen er gjennomført, starter de på sin presentasjon. Det fortelles om produkter, egenskaper, bedriften, referansekunder med mer.

Men er egentlig dette måten å gjennomføre et kundemøte på?
Ønsker vi et informasjonsmøte er det riktig, men vil vi ha et salgsmøte, er det feil.

For at vi skal kunne selge våre produkter må vi ha et uttalt kundebehov. Har vi ikke det, blir det vanskeligere å selge. Vi har da ikke noe konkret å selge våre produkter opp mot, og våre argumenter blir hengende litt i luften.

For å unngå dette må vi alltid starte med en behovsanalyse. Vi må stå i kundens situasjon og snakke om det kunden er opptatt av. Det betyr at vi må stille spørsmål om kunden og hva kunden er opptatt av. Spørsmålene må være formulert slik at kunden blir motivert til å snakke om sine utfordringer, muligheter og ønsker. Når vi har fått tak på hva dette er, blir det mye enklere for oss å selge inn våre produkter til behovene og ønskene kunden har.

Når vi nå presentere våre gode argumenter for våre produkter og tjenester, vil kunden være mer mottakelig for det vi sier, da vikler det vi sier opp det de løsningene kunden ønsker å få på plass, og de utfordringene hun/han vil løse.

Derfor må vi trene på spørsmålstilling og bruk av riktige spørsmål i behovsanalysen. Nøklene til dette er å stille åpne spørsmål slik at kunden må svare med lange og utfyllende svar. Da får vi mest mulig informasjon og er derfor bedre i stand til å tilby det kunden ønsker og har behov for.

Oppover holder salg og forhandlingskurs der vi legger vekt på behovsanalysen og hvordan stille gode og åpne spørsmål.

Ta gjerne kontakt for en prat om dette.

Bjørn Skovli 2016

0 kommentarer

Følg oss på Facebook!

De siste blogginnleggene

9 regler for et lykkelig liv

9 regler for et lykkelig liv

I disse koronatider møter vi flere utfordringer enn det vi i normale fall ville ha gjort. Så hvordan skal vi skape et lykkelig liv i slike tider?

Slik takler du hersketeknikker på arbeidsplassen

Slik takler du hersketeknikker på arbeidsplassen

Det er mennesker som benytter seg av hersketeknikker for å oppnå egen vinning. Disse teknikkene kan oppleves som negative for de som blir utsatt for det, og kan gjøre stor skade. For å unngå å bli utsatt for hersketeknikker, er det lurt å lære seg å kjenne igjen de ulike teknikkene, slik at vi kan forsvare oss mot disse.

Det finnes mange ulike hersketeknikker, i denne artikkelen skal vi fokusere på 7 ulike teknikker.

Hvordan unngå energityver du møter på din vei?

Hvordan unngå energityver du møter på din vei?

Du kjenner energityver igjen gjennom deres negative kommentarer på alt du gjør. De elsker å kritisere og kan ta fra oss både glede og energi. De stjeler din energi uten å gi deg noe tilbake.

Hvordan skal vi takle denne type personer?

Be om gratis analyse

Er du ikke helt sikker på om dere har behov for tjenester fra Oppover nå, be om en gratis analyse for å kartlegge dagens situasjon og få tips og råd som kan føre til økt lønnsomhet.

Besøksadresse

Oppover
Business Lillestrøm
Storgata 7
2000 Lillestrøm

Kontaktinformasjon
Telefon: +47 934 62 003
E-post: post@oppover.no

Besøksadresse
Business Lillestrøm
Storgata 7
2000 Lillestrøm

Postadresse
Oppover
Bjørn Skovli
Skillebekkstien 5
2020 Skedsmokorset