fbpx

Hvordan oppnå god kommunikasjon med ulike mennesketyper

Internkommunikasjon, Jobbe smartere, Kundekommunikasjon

Myers-Briggs Type Indicator (MBTI), er basert på arbeidet til Carl Jung, og gir en vurdering av hvordan ulike mennesketyper foretrekker å kommunisere med andre. MBTI tar utgangspunktet i 4 områder:

– Foretrekke ekstroverte eller introverte aktiviteter
– Bearbeide informasjon gjennom detaljer eller det store bildet
– Ta beslutninger basert på hodet eller hjertet
– Liker planlegging eller setter pris på det spontane

Ekstrovert eller introvert væremåte
Hvis du får mer energi fra å være alene og fokusere på din indre verden av ideer og tanker, er det sannsynlig at du er introvert. Du setter pris på ditt egen selskap og liker å fordype det i det som interesserer deg.

Foretrekker du å reflektere og diskutere med flere enn deg selv, og setter pris på å ha aktiviteter og mennesker rundt deg, er sannsynligheten stor for at du er ekstrovert.

Introverte tenker gjennom ideer og problemer før de deler dem med andre, mens ekstroverte ofte snakker mens de tenker. Ekstroverte foretrekker å handle i stedet for å reflektere, og mener introverte bruker for lang tid på tenke gjennom beslutninger, mens introverte mener de ekstroverte handler for fort.

Introvertes kommunikasjons med ekstroverte bør være:

 1. Fokus på tiltak som skal treffes
 2. Fokus på resultater
 3. Kommunisere verbalt med entusiasme
 4. Legg vekt på handling foran diskusjoner

Ekstrovertes kommunikasjon med introverte bør være:

 1. Komme opp med en godt gjennomtenkt idé eller plan
 2. Bruke tid for at de introverte skal få tid til å reflektere før de bestemmer seg
 3. Kommunisere skriftlig i stedet for å muntlig
 4. La de introverte få tid til å snakke, uten å avbryte dem

Sansing eller intuitiv måte å samle informasjon på
Mennesker som prefererer sansing, foretrekker å ha fokus på fakta, og forsøker å finne hindringer som må løses før de kan gå fra faktaorientert informasjon og videre til kreative ideer. Disse menneskene har sin styrke i å arbeide med fakta og detaljer. Dette passer dem godt, og de trives med denne type arbeid.

Når det gjelder mennesker som preferere å være intuitive, fokuserer disse på nye ideer og muligheter, og ønsker først å sette fokus på det store bildet. De liker ting som ikke er forutsigbare, og favoriserer innovasjon og nytenkning.

Det kan skape problemer når en som foretrekker sansing skal samarbeide med en som foretrekker intuisjon. Tenk deg for eksempel en intuitiv markedsfører som entusiastisk forteller om muligheten for en ny markedsførings kampanjer, og kollegaen som har sansing som foretrukket preferanse ikke vil diskutere dette før alle fakta fra forrige kampanje er kommet inn og analysert.

Sansere kommunikasjons med intuitive bør være:

 1. Start med en overordnet beskrivelse av problemet eller utfordringen snarere enn relevante detaljer
 2. Lag rom for å være kreativ før overgang til fakta
 3. Beskriv overordnet mål og strategier før overgang til taktikk
 4. Forklar først de ønskede resultater og relaterte utfordringer i et prosjekt

Intuitives kommunikasjons med sansere bør være:

 1. Klar identifisering av problemet som skal løses
 2. Dele relevante fakta og detaljer
 3. Redusere risikofaktorer eller nødvendighet av endringer
 4. Beskriv en vellykket anvendelse av den strategien du ønsker å benytte

Ta beslutning gjennom analyse eller følelser
Tenkere ta avgjørelser fra et objektivt ståsted og en grundig analyse av relevante problemstillinger. De har en tendens til å stille spørsmål om ideer og løsninger før de godtar dem. Kritiske spørsmål og diskusjoner har en tendens til å være deres første reaksjon på de fleste ideer. De kan derfor bli oppfattet som upersonlige.

Mennesker med preferanse for følelser, fokusere mer på verdier og mennesker enn på oppgaven selv. Siden mellommenneskelig harmoni er en sentral verdi for dem, vil de fokusere på likheter før de eventuelt diskutere forskjeller som krever forhandling.

Følelsesstyrte kan oppfatte tenkernes direkte kommunikasjon som brå, og tenkere kan oppfatte følelsespersoner som for opptatte av harmoni.

Tenkeres kommunikasjon med følelsesstyrte bør være:

 1. Være beskrivende snarere enn fordømmende
 2. Bruk empati ved å forestille deg den andres perspektiver
 3. Vurdere hvilke innvirkninger en avgjørelse får på andre mennesker
 4. Begynn med det positive i stedet for negative

Følelsesstyrtes kommunikasjons med tenkere bør være:

 1. Diskuter utfordringen og nytten av å løse et problem
 2. Identifisere problemet klart og tydelig, drøfte potensielle løsninger, samt analysere styrker og svakheter
 3. Ta et standpunkt og vær tydelig på hva du mener
 4. Vær villig til å engasjere deg i debatten uten å ta ting personlig

Organisere livet sitt gjennom planlegging eller spontanitet
Planleggere foretrekker å planlegge og organisere sitt liv. De liker å bruke lister og kalendere for å administrere sin tid. Spontane ønsker mindre planlegging av tiden og foretrekker rom for å være spontan og endre sine planer. De liker brainstorming og utforske nye muligheter langt mer enn beslutningene selv, men planleggerne vil holde seg til den planen som er bestemt.

Planleggeres kommunikasjons med spontane bør være:

 1. La de spontane få lov å være fleksibilitet rundt «hvordan» de oppnår sine mål
 2. Sett av tilstrekkelig tid for brainstorming
 3. Innse at det ofte finnes mange flere «riktig» løsninger enn de tenker ut selv
 4. Vurdere flere alternativer før det fattes en beslutning

Spontanes kommunikasjons med planleggere bør være:

 1. Forstå at endringer i siste liten påvirker planleggerne negativt
 2. Ta tidsfrister på alvor og hold disse
 3. Balansere brainstorming og beslutninger
 4. Ta et klart standpunkt

Du kan lese artikkelen i sin helhet på:, «The Co-Creation of Conflict»
For mer informasjon, gå til www.berneyassoc.com.

Oppover holder kurs i kommunikasjonslære ved bruk av MBTI. Kontakt oss for en prat.

Ta gjerne kontakt for en prat om dette.

0 kommentarer

Følg oss på Facebook!

De siste blogginnleggene

9 regler for et lykkelig liv

9 regler for et lykkelig liv

I disse koronatider møter vi flere utfordringer enn det vi i normale fall ville ha gjort. Så hvordan skal vi skape et lykkelig liv i slike tider?

Slik takler du hersketeknikker på arbeidsplassen

Slik takler du hersketeknikker på arbeidsplassen

Det er mennesker som benytter seg av hersketeknikker for å oppnå egen vinning. Disse teknikkene kan oppleves som negative for de som blir utsatt for det, og kan gjøre stor skade. For å unngå å bli utsatt for hersketeknikker, er det lurt å lære seg å kjenne igjen de ulike teknikkene, slik at vi kan forsvare oss mot disse.

Det finnes mange ulike hersketeknikker, i denne artikkelen skal vi fokusere på 7 ulike teknikker.

Hvordan unngå energityver du møter på din vei?

Hvordan unngå energityver du møter på din vei?

Du kjenner energityver igjen gjennom deres negative kommentarer på alt du gjør. De elsker å kritisere og kan ta fra oss både glede og energi. De stjeler din energi uten å gi deg noe tilbake.

Hvordan skal vi takle denne type personer?

Be om gratis analyse

Er du ikke helt sikker på om dere har behov for tjenester fra Oppover nå, be om en gratis analyse for å kartlegge dagens situasjon og få tips og råd som kan føre til økt lønnsomhet.

Besøksadresse

Oppover
Business Lillestrøm
Storgata 7
2000 Lillestrøm

Kontaktinformasjon
Telefon: +47 934 62 003
E-post: post@oppover.no

Besøksadresse
Business Lillestrøm
Storgata 7
2000 Lillestrøm

Postadresse
Oppover
Bjørn Skovli
Skillebekkstien 5
2020 Skedsmokorset